Panggilan: Tulisan Jurnal Obscura No. 2

ads- jurnal no.2-04

Waktu ini, kami di dalam proses awal mengumpulkan bahan-bahan untuk dirampungkan bagi penerbitan jurnal Obscura edisi 2014. Dengan itu, kami mengalu-alukan sesiapa sahaja untuk mengirim tulisan untuk dipertimbangkan bagi tujuan penerbitan di dalam jurnal ini. Juga, diharap dengan jasa baik kalian, dapatlah dihebahkan kepada teman-teman yang berminat. Maklumat lanjut ada di dalam poster seperti yang dilampirkan ini.

Panggilan: Tulisan Jurnal Obscura No. 2